Aile Danışmanı 
Dilek Firdevs Gündüz
Uzmanlık Alanları: Çocuk Ve Ergen Danışmanlığı, Yetişkin Bireysel Danışmanlık , Ebeveyn Danışmanlığı
 

Çalışmalarını ağırlıklı olarak çocuk ve ergenlerde görülen davranış, uyum ve iletişim sorunlarına yönelik bireysel danışmanlık hizmetleri ile ebeveyn danışmanlık hizmeti oluşturmaktadır.  Özellikle odaklandığı alanlar ise çocuk ve ergenlerde görülen kekemelik ve selektif mutizmdir (seçici konuşmama).

Dilek Firdevs Gündüz danışmanlık süreçlerinde bütüncül gelişimsel yaklaşımı benimsemekte, danışmanlık süreçlerini bireye özgü yapılandırmaktadır.

Yüksek Lisans öğrenimini İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji bölümünde tamamlamış, Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmet Doktora programında çalışmaları devam etmektedir.

Meslek hayatı süresince çeşitli bilimsel toplantılara, kongrelere katılmanın yanında kognitif terapi, bilişsel davranışçı terapiler, psikanaliz, psikodinamik terapi, hipnoz ve oyun terapisi gibi birçok farklı alanda eğitimler almıştır.

Hacettepe Üniversitesi Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Yüksek Lisans Programında Prof. Dr. Erol BELGİN'in "Konuşma Bozuklukları" ve “İşitme ve Konuşmanın Fizyolojisi,, derslerine ve ayrıca doktora programında   ‘‘Kekemelik“ dersine misafir olarak katılmış, bir yıl süreyle klinik gözlemlerde bulunarak mesleki bilgi ve pratiğini geliştirmiştir. Halen İstanbul Bakırköy'de bireysel ve ailelere yönelik danışmanlık hizmetini sürdürmenin yanı sıra öğretim kurumlarında seminerler vermekte ve çeşitli mesleki eğitimlere katılmaya devam etmektedir.

Eğitimler

- Sosyal Hizmet Lisans (Atatürk Üniversitesi),

- Çocuk Gelişimi Lisans (İstanbul Üniversitesi) Onur Derecesiyle

- Yüksek Lisans, Uygulamalı Psikoloji (İstanbul Ticaret Üniversitesi)

- Doktora, Sosyal Hizmet, Yalova Üniversitesi (2013 - devam)

- Pedagojik Formasyon, Marmara Üniversitesi

- Aile Danışmanlığı, Marmara Üniversitesi

 

KATILDIĞI MESLEKİ EĞİTİMLER VE KURSLAR

- Terapötik Kartlar Uygulayıcı Eğitimi, Doç.Dr. Durmuş Ümmet

- Ölüm ve Yas Terapisi, Dr. Hakan Ertufan

- Selektif / Total Mutizmli Çocuklarda Danışmanlık ve Terapi Süreci, Uzman Dil ve Konuşma Terapisti Veysel Kızılboğa

- Çocuklarda Travma Sorunları ve Terapisi, Tırnak Yeme ve Parmak Emme, Yeme Sorunlar ile Oyun Terapisi Uygulamaları,

  Kaygı Bozuklukları Vaka Zirvesi OTE

Travma ve Yas Reaksiyonu Üzerine Sanatla Çalışma Atölyesi, Dr. Nevin Eracar

- Okul Öncesi Dönemde Uyum Sorunlarında  Kum Tepsisi Kullanımı, UPE

- Yaratıcı Drama Liderliği/ Eğitmenliği Sertifika Programı 1. Aşama, Çağdaş Drama Derneği

- Oyun Terapisi Uygulayıcı Eğitimi, Selçuk Üniversitesi

- Psikanalize Giriş Kuramsal ve Vaka Çalışmaları (Süpervizyon) İstanbul Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği 

- Kendilik Bozukluklarında Masterson Yaklaşımı, Ahmet Çorak

- Borderline ve Narsisistik Yapılarda Cinsellik, Cem Keçe

 - Bireysel Terapilerde Aile Diziminin Kullanımı, Bilge Çapoğlu

-  Borderline Kişilik Bozukluğu, Prof. Dr. Doğan Şahin

 - Nefes ve Bilinçaltı, Filiz Suzan Fidan

- Aktarım Odaklı Dinamik Terapi Bireysel Süpervizyon,  Aile Dizimi Grup Çalışmaları, Kolektif Bilinç ve Aile Dizimi, Psikoterapist  Timur Harzadın

- Psikoterapide Bütüncül Gelişimsel Bir Yaklaşım, Vaka Örnekleri, Pratik Uygulamalar Eğitim ve Süpervizyon, Timur Harzadın

- "Narsisizme Psikanalitik Bakış"  Hakan Kızıltan,  Masterson Yönelimli Psikanalitik Terapi, Meral Aydın

 - İstanbul Tıp Fakültesi "Lacancı Klinik Nedir?", Dr. Özgür Öğütcen

- 8. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, 2015, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul

- Kekeme Çocuk, Adölesan ve Yetişkinlerde Değerlendirme, Tanı ve Tedavi, J.Scott Yaruss, İşitme Konuşma Bilimcileri Derneği, Ankara

- Okul Çağı Çocuklarında Kekemelik Yönetimi, J. Scott Yaruss, İstanbul

- BAŞKENT İletişim Bilimleri Akademisi, Diksiyon, Seslendirme, Dublaj Eğitimi

- 6. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi,2012, The Green Park Hotel, Pendik, İstanbul

- Tıbbi Hipnoz 1. ve 2.Basamak Kursu ve Workshop,  Dr. Ali Eşref Müezzinoğlu, İstanbul

- MEB Özel Eğitimde Temel Bilgiler Semineri, İstanbul

- Kekemelik Bilgilendirme Eğitim Semineri, Prof. Dr. Ahmet Konrot, DİLKOM, Eskişehir Anadolu Üniversitesi

- C.VAN RIPER Çocuklara, Gençlere ve Yetişkinlere Yönelik Kekemelik Terapisinde Farkındalık, Duyarsızlaştırma ve Modifikasyon Çalışmaları,

   Logoped Dil ve Konuşma Bozuklukları Uzmanı MRes Susanne ROSENBERGER, Kızılboğa Danışmanlık, Mersin

- Çocuklarda Dil ve Konuşma Bozuklukları, Uzm. Dil ve Konuşma Terapistleri Arzu Toğram & Bülent Toğram, İstanbul Aydın Üniversitesi

- Klinik Terapi Becerileri, Dr. Emel Stroup, ABPP, ACT, Sedat Özkan Psikiyatrik Tıp Merkezi

- Kognitif Terapinin Anksiyete Bozukluklarında Uygulanması, Dr. Emel Stroup, Sedat Özkan Psikiyatrik Tıp Merkezi

- Bilişsel Davranışçı Terapinin Temel İlkeleri, Prof. Dr. Hakan Türkçapar, Psikoloji Organizasyonları ve Eğitim Merkezi

- Rahatlama Teknikleri Atölye Çalışması, Uzm. Klinik Psikolog Dilek Doğu, Davranış Bilimleri Enstitüsü

- Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu, Yabancı Dil Kursu

EĞİTİM KURUMLARINDA VERDİĞİ SEMİNERLER

"Çocuklar Gönüllülük Davranışına Duygusal Yönden Nasıl Hazırlanır? Ebeveynin Rolü Nedir?"

 Marmara Üniversitesi Gönüllülük Koordinatörlüğü (Doç. Dr. Esra Yüksel ile Youtube Söyleşisi)

"Çocuklarda Konuşma Bozuklukları " Okul Öncesi Öğretmenler Geleceğimizdir" Online Seminer Serisi, Altınbaş Üniversitesi

"Çocuğum Sabrımı Zorluyor, Saldırgan Davranışlar ve Kriz Anlarıyla Nasıl Başa Çıkılır?"  Sultangazi Esentepe İlkokulu 

"Çocuklarda Kekemelik ve Psikolojik Etkileri" Altınbaş Üniversitesi, Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri MYO

 

ÜYESİ OLDUĞU MESLEKİ KURULUŞLAR